"Jesus" သည် ၁၉၇၉ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း၏သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းအရယေရှုခရစ်၏အသက်တာကိုဖော်ပြသည်။

------------------------------------
ဘုရားကျောင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်: http://sulamitachurch.org
တွစ်တာ: http://www.twitter.com/sulamitapdx
Facebook: http://www.facebook.com/sulamitachurch
Youtube ချန်နယ်: http://www.youtube.com/sulamitapdx
SoundCloud: https://soundcloud.com/sulamita-church