စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ, Carol ပထမ ဦး ဆုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ ...

ပုံများ GLOBOMEDIA Y ကို ANTENA3 ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်