အိုင်ဗင်နှင့်ဂျူလီယာ 4x08 နှင့် 4x09
"အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်"
ထင်ဟပ်သောဗားရှင်း