ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းသစ်တောများတွင်အဝေးရောက်နေသူသရဲခြောက်သောဗီယက်နမ်စစ်ပြန် (DANNY GLOVER) သည်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ် ဦး အားလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဘဝအပြောင်းအလဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ (DAVID STRATHAIRN) နှင့်သူ၏ Amerasian သမီးငယ်

သရုပ်ဆောင်များ: DANNY GLOVER (Lethal Weapon I & II & III) | Golden Globe Winner RON PERLMAN (Hellboy City Of The Lost Children) | LINDA HAMILTON (Terminator & Terminator II) | Academy Award Nominee DAVID STRATHAIRN (Good Night and Good Luck); ဒါရိုက်တာ - GABRIELLE SAVAGE DOCKTERMAN