ဒီကောင်တွေကဘုရားသခင့်အလိုပြည့်သွားတယ်။ "Madoka Magica", "Dragon Ball Super", "Naruto Shippuden" နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် anime ဇာတ်ကောင်တစ်ခုနတ် ၀ တ်တန်ခိုးရရှိသောအချိန်များအတွက် Ashley နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ မည်သည့် anime God သည်မင်းအားကျိန်ဆိုရန်ကျိန်ဆိုသနည်း