မီး ၃၇ ထပ်မှာပိတ်မိနေတယ်
Los Angeles မြို့လယ်ရှိ First Interstate Tower တွင် ၁၉၈၈ ဖြစ်ရပ်မှန်စစ်မီးကို အခြေခံ၍
VHS အရည်အသွေးပြည့်ရုပ်ရှင်။ subtitels ဒတျချြ