သင်၏လှုပ်ရှားမှု (၂၀၁၇) ။ အပြည့်အဝသည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်။
SYNOPSIS
ဇနီးနှင့်သမီးကိုပြန်ပေးဆွဲသည့်အချိန်တွင်အမျိုးသားတစ် ဦး အားအစွန်းရောက်တွန်းပို့ကာဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများနှင့်မည်သို့ကယ်ဆယ်ရမည်ကိုရှာဖွေရန်သူ့ကိုထွက်ခွာခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာ၊
သရုပ်ဆောင်: ရောဘတ် Davi, လုကာ Goss, ပက်ထရီရှာ De Leon
ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးသောကုမ္ပဏီများကလိုင်စင်ချထားသည်။
- https: //www.youtube.com/channel/UCsJ _... ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube ရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းပါ။
- ဝက်ဘ်ဆိုက် http://www.mediatime.net/