ရေသံနှင့်အတူ zen ဂီတကိုအပန်းဖြေပါ။ Peder B. Helland ရေးစပ်သော Soothing Relaxation မှဤသာယာသောဂီတ ("တိတ်ဆိတ်သောည") နှင့်ဤ spa၊ ယောဂနှင့်အပန်းဖြေအနားယူရန်အေးချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ပိုပြီးစိတ်အပန်းပြေစေတဲ့ဂီတကိုနားထောင်ပါ။ ... Soothing Relaxation: https://soothingrelaxation.lnk.to/web...Facebook: https://soothingrelaxation.lnk.to/Fac..Instagram: https://soothingrelaxation.lnk.to/Ins ။ ..Spotify: https://soothingrelaxation.lnk.to/lis...Apple Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/lis...YouTube Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/lis ။ .. Amazon Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/lis...Deezer: https://soothingrelaxation.lnk.to/lis... Follow Peder B. Helland ပေါ်တွင် ...Website: https://pederbhelland.lnk.to/websiteYLFacebook: https://pederbhelland.lnk.to/facebookYLInstagram: https: .com/ပြသစာရင်း