သီးခြားဖြစ်သောမိဘမဲ့ဆယ်ကျော်သက်သည်အနာဂတ်တွင်ဆိုင်းငံ့ကာတွန်းဖြင့်ထွက်ပြေးသွားသည်။ သို့သော်သူသည်သဘာဝအူပီးယားယားယားသို့ရောက်သောအခါသူသည်ပရောဖက်နတ်သမီး၏ကလေးဖြစ်ကြောင်းသူယုံကြည်စိတ်ချရသောလူအုပ်ကိုရှောင်ရမည်။

ဘရိုင်ယန် Bennett ကများကရေးသားများနှင့်တိုက်ရိုက်
အက်ဒွပ် Pritchard, Samantha Ipema, ပေါလု Kandarian, Rosemary Pacheco, ဒါဝိဒ်သည် Afflick Starring

သို့ကာစ်
Dave အဖြစ်အက်ဒွပ် Pritchard
Nalia အဖြစ် Samantha Ipema
လီအဖြစ် rosy Pacheco
Doc အဖြစ်ရှင်ပေါလု Kandarian
ရှမွေလသည်ဒါဝိဒ် Afflick
Jax အဖြစ် Ulisses Gonsalves