ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် Animator vs. Animation Shorts ၁-၄၊ အဆက်မပြတ်တည်းဖြတ်မှုများအပြင်တေးဂီတအသစ်အချို့ပါ ၀ င်သည်။

👕MERCH► https://alanbecker.store

✏️TWITTER► http://twitter.com/alanthebecker

🕹️ANIMATORS VS GAMES ► https://goo.gl/Ugh7Ex

📷INSTAGRAM► http://www.instagram.com/alanbecker

IDISCORD SERVER ► https://discord.gg/alanbecker

သီချင်းသည် "Icarus" အပါအဝင် http://www.scottbuckley.com.au

#alanbecker #animation #ava