ဒါဝိဒ်သည်ဖိလိတ္တိလူအလုံးအရင်းကိုသတ်။ ရှောလု၏နန်းတော်၌အမှုဆောင်ပြီးလျှင်,သရေလအမျိုး၌အနှစ် ၄၀ စိုးစံလေ၏။