ရှင်းပြထားသောရုပ်ရှင် ရှင်းပြခြင်း၊ အဆုံးသတ်ရှင်းပြခြင်း၊ ရုပ်ရှင်အပြည့်၊ ဟိန္ဒီဘာသာရှင်းပြခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ရှင်းပြခြင်း၊ ဇာတ်လမ်းရှင်းပြခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းရှင်းပြခြင်း


#moviesexplainhindi
မူပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုရန်ငြင်းဆိုချက်-
ဤဗီဒီယိုသည်ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၇ အရမူပိုင်ခွင့်ငြင်းပယ်ခံရခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ သတင်းတင်ပြခြင်း၊ သင်ကြားခြင်း၊ ပညာသင်ဆုနှင့်သုတေသနစသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်“ မျှတသောအသုံးပြုမှု” အတွက်ထောက်ပံ့သည်။ တရားမျှတစွာသုံးစွဲခြင်းသည်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအသုံးပြုမှုမဟုတ်ရင်ချိုးဖောက်နိုင်သည်။ အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ ပညာရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုသည်မျှတသောသုံးစွဲမှုအတွက်မျှခြေကိုညွှန်ပြသည်။