တကယ်ချွေးထွက်
ဒါဟာဓားရန်ပွဲပဲ !!
(ဘုရင်မ Cheolin အားပြရမည်။ )
ကျွန်ုပ်တို့၏ Donghyun သည်ရာလဖြစ်သည်
မင်းကိုချစ်တယ် ^^
#Hong Jin-kyung #Ra Lee က #Kim Gura