*** ဤရုပ်ရှင်သည် Sonar Entertainment Inc. မှလိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်

။ - https://youtu.be/GfMWQwBxdj8
ကမ္ဘာမြေ၏သဘာဝသယံဇာတများကိုအသစ်ပြန်လည်ဖြစ်စေရန်သော့ချက်ဟုယုံကြည်သောသိပ္ပံပညာရှင်အချို့သည်အနန္တမရေတွက်နိုင်သောမှောင်မိုက်စွမ်းအင်များ၏နက်နဲသောအရာများ၌တည်ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာပဟေိဖြစ်နေသင့်သည်။

AKA: Dark Universe, Dark Energy
Year: 2013
Cast: Steven Weber, Treat Williams, Christina Cox, Aleks Paunovic, Colin Lawrence, Jessica McLeod, Eli Goree, Michael Northey, Jennifer Kitchen
အမျိုးအစားများ: Action, Adventure, Sci-Fi, Disaster

# FreeFullMoviesOnYouTube #FreeFullSciFiMovies #ScienceFictionMovies