** ဤရုပ်ရှင်သည် Sonar Entertainment မှအထူးသီးသန့်လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်။ All rights reserved **

The Beast of Eye - ငယ်ရွယ်သောသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး သည်ရေအောက်တွင်နေထိုင်သောသတ္တဝါများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ငါးဖမ်းမြို့ငယ်သို့ရောက်ရှိလာသည်။

၂၀၀၇ ခုနှစ်
ကြယ်: James Van Der Beek၊ အလက်ဇန္ဒြာကက်စတိုလာ

#FreeFullMoviesOnYouTube #FreeFullSciFiMovies #ScienceFictionMovies