အားလပ်ရက်ရာသီအတွင်းကောင်းကင်တမန်များနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးသောအလွန်သေးငယ်သောကောင်မလေးနှင့်လမ်းဖြတ်ကူးသည့်အခါဒုတိယအခွင့်အရေးများစတင်သည်။
ရော့စမန်းကရေးသားနှင့်ဒါရိုက်တာ
Scarlett Diamond, Vincent Vargas၊ Adam Hightower