ပြထားတဲ့ကြော်ငြာတွေကငါ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ဗီဒီယိုတွေကိုငွေမရှာဘူး၊ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုကမူပိုင်ခွင့်တစ်ခုရှိတယ်။ သင်ကြော်ငြာများကိုမုန်းလျှင် AdBlockPlus သို့မဟုတ်အခြား browser တစ်ခုထပ်ထည့်ပါ။