ငါတို့တို့တွင်ပေမယ့်ကြမ်းပြင် lava mod ပါ! ကျွန်တော်တို့ကိုပေမယ့် 1000 ကစားသမားနှင့်အတူ! ကျွန်တော်တို့ကိုအကြားပေမယ့် 10000 ကစားသမားနှင့်အတူ!
video IK enjoyed if 👍IKIKIKIKIKIK this this this this this this this this this
BSUBSCRIBE: https://bit.ly/3mbCdM6
ကျွန်ုပ်၏စိတ်တိုးပွားမှုဆာဗာသို့ဝင်ရောက်ပါ။ https://discord.gg/ED9NcnYJzy
ငါတို့တို့တွင်ကစားသမား ၁၀၀၀၀ နှင့် ၁၀၀၀၀ နှင့်အတူကစားသောဂိမ်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ဒီဗီဒီယိုကိုပိုပြီးဆိုးဝါးလာတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ပါ။

#AmongUs #FloorIsLava #Salion