အခြား Pink Panther Show MARATHON အတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ဤ ၃ နာရီစာစုစည်းမှု၌ The Pink Panther Show ဒုတိယရာသီကိုကြည့်ပါ။

Pink Panther သည် Friz Freleng နှင့် David DePatie တို့ဖန်တီးထားသောကြောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အထင်ကရကြောင်ကို ၁၉၆၄ တွင်ပထမဆုံးဖန်တီးခဲ့သည်။

MGM မှနောက်ထပ်တရားဝင် Pink Panther အကြောင်းအရာအတွက်စာရင်းပေးသွင်း

ပါ။

Pink Panther Show ကိုပိုင်ဆိုင်သည်၊
Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon)
Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon)
Season 3 - http://amzn.to/2dFZyDP (Amazon)
Season 4 - http: // amzn .to/2dSn13i (Amazon)

Like: https: //www.facebook.com/officialpink ...
Follow: https://twitter.com/thepinkpanther