အဆိုတော်နှင့်သီချင်းစာသား - Ashu Sidhu
ဂီတ - Nvee
Lable - Hub Recordz
ထုတ်လုပ်သူ - Navdeep Singh Bagha
သီချင်းစာသား - Pacewalks
တင်ပြချက် - Pushpinder Singh ကိုတင်ပြသည်
#photo #ashusidhu #newpunjabisongs
သီချင်းကိုရယူပါ
Apple Music နှင့် Itunes - https: //music.apple.com/in/album/phot
ဂါနာ - https://gaana.com/song/photo-58
အမေဇုံဂီတ -
https: //www.amazon.com/Photo-Ashu-Sid ...
instagram @ ashusidhu77 ပေါ်တွင် Ashu Sidhu ကိုလိုက်နာပါ