အားကစားသမိုင်းတွင်
အကျော်ကြားဆုံး "၁၀၀၀ အိုင်ကျူ ကစားသူများ " ကို သူတို့၏ ဦး နှောက်ကို သုံး၍ လှည့်ကွက် !!!
ယောရှု ၁: ၉