အားကစားသမိုင်းတွင်အထူးချွန်ဆုံး "1000 IQ Plays"
လှည့်စားရန်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုအသုံးပြုပြီးကစားသမား !!!
ယောရှု ၁: ၉