`

courရာဝတီ

courရာဝတီ
  • Subscribed: 497K subscribers

courရာဝတီ

Inspire ။ ပညာပေး။ အားပေးပါ ဉာဏ်အလင်း။ ဖျော်ဖြေရေး။ Bridgestone Multimedia Group သည်မျှော်လင့်ချက်၏သတင်းတရားကိုလှုံ့ဆော်ဖြန့်ဖြူးသောမိသားစုနှင့်သက်ဆိုင်သော၊ ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံသောရုပ်ရှင်များကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသည်။ BMG တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ကလေးများ၏ဗီဒီယိုများအပါအ ၀ င်အရည်အသွေးမြင့်ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံသည့်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်ကုန်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်မိသားစုများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ပညာပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊


Vidoes