`

Regal Entertainment, Inc.

Regal Entertainment, Inc.
  • Subscribed: 2.87M subscribers

Regal Entertainment, Inc.

Regal Entertainment Inc. ယခင်က Regal ရုပ်ရှင်များသည်နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်တည်ရှိပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်သူများ၏မျိုးဆက်များစွာသို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလ၌ Regal သည်ရုပ်ရှင်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ ပြောရန်မှာအမှန်ပင်၊ သင်ပြောသောအခါ၎င်းသည် Regal ကိုဆိုလိုသည်။


Vidoes